Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 160GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 160GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 160GB đầu từ lỗi
Xin mời bình chọn!

– Ngày 11/4/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Ngọc – 0918225747. Ổ cứng Samsung model: HD163GJ. Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, ổ cứng lỗi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng đầu từ lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu.

lay lai du lieu HD163GJ

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *