Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– 26/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – 01658099381. Ổ cứng Western 1TB model:  WD10EARS. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng chết cơ, đã bị  đơn vị khác can thiệp (mở cơ) nhưng không thành công. Sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu WD10EARS

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *