Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 16/5/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Dũng – 0913313318. Hdd Western 320GB model: WD3200JD.  Ổ cứng không hoạt động, chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Dũng.

khôi phục dữ liệu WD3200JD

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *