Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ

– Ngày 16/5/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Dũng – 0913313318. Hdd Western 320GB model: WD3200JD.  Ổ cứng không hoạt động, chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Dũng.

khôi phục dữ liệu WD3200JD

Khôi phục dữ liệu hdd Western 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *