Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017
– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Hỏng 1/2 đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Sơn
– Ngày 30/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Quang – O915709527. Ổ cứng Seagate 500GB, hỏng 1/4 đầu từ, Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Quang.
– Ngày 30/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Kiên – O904578646. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD256GJ. Nguyên nhân do cut mất dữ liệu. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Kiên
– Ngày 30/6/2017 sửa ổ cứng cho anh Long – O988640652. HDD Hitachi 320GB model: HTS5432A7 bị lỗi không mở được. Trong này ổ của anh Long được sửa thành công.
– Ngày 29/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Mười – O975648888. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW, lỗi 1/4 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Mười.
– Ngày 29/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thực – O975111244. Ổ cứng Seagate Desktop 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân hỏng đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ data được cứu lại và bàn giao cho anh Thực
– Ngày 29/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – O913006633. Ổ cứng Hitachi 500GB mode: HTS545050. TÌnh trạng ổ cứng chuyển định dạng thành dynamic. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bạn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – O913580838. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Hiện tượng, ổ cứng có 3 phân vùng chỉ nhận 1. Nguyên nhân hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Tuấn Anh
– Ngày 28/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Tiến ở Lào Cai – O936876543/ 01654286789. Ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được cứu thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 28/6/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – O974975555. HDD Seagate 250GB modelST3250310AS. Tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày
– Ngày 28/6/2017 khôi phục dữ liệu cho Mr. Toemen – O963946516. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012 bị hỏng cơ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khác hàng.
– Ngày 27/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thịnh ở Thái Bình – O1685998236. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS bị hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu của anh Thịnh được phục hồi thành công.
– Ngày 27/6/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng – O912302812. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ data và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/6/2017 phục hồi data cho anh Kiên – O976133838. Ổ cứng samsung 320Gb model: HM320HX bị hỏng 1/2 đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 27/6/017 lấy lại dữ liệu cho anh Cầu – O1655889930. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS543232 ổ bị nước vào, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho anh Cầu
– Ngày 26/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyên – O977999094. Hard disk Samsung 500Gb model: ST500LM014. Ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả data được cứu lại và bàn giao cho anh Nguyên
– Ngày 26/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thủy ở Vinh – O972067657. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX . ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ
– Ngày 26/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tới – O975408204. HDD Toshiba 500gb model: MQ01ABF050 bị mất dữ liệu do cài Win mất dữ liệu. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Tới.
– Ngày 26/6/2017 khôi phục dữ liệu cho chị Huệ – O974424045. Thẻ nhớ 4GB bị lỗi mất dữ liệu. Data được cứu và bàn giao cho chị Huệ
– Ngày 24/6/2017 cứu dữ liệu HDD cho anh Tú – O902019779. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu đọc. Data được phục hồi lại và bàn giao cho anh Tú.
– Ngày 24/6/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Ly – O912425107. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW bị lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho chị Ly.
– Ngày 24/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Viên ở Thanh Hóa – O977248028/ 0945770138. Ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho anh Viên.
– Ngày 24/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sáng – O944950866. HDD Western 2TB model: WD20EFRX. Ổ Camera bị hỏng đầu ghi. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 23/6/2017 Recover data cho anh Bắc ở Nam Định – O984074386. HDD Western 160GB model: WD1600AAJS ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thuyên – O984695939. Ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024. Tình trạng chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Thuyên.
– Ngày 23/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Quân – O902220060. HDD Western 500GB model: WD5000BPVT. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Quân.
– Ngày 23/6/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho chị Giang – O942463579. HDD Toshiba model: DT01ACA050DGPS. Nguyên nhân hỏng cơ. Data được cứu lại và bạn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/6/2017 Recover dữ liệu cho anh Hoàng – O1633978893. HDD laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A7 bị hỏng cơ. Data được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Hoàng.
– Ngày 22/6/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh – O904120986. HDD Hitachi 500GB model: HDS721050GB. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi
– Ngày 22/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Nghĩa – O989129379. HDD laptop Hitachi 500GB model: HTS545050A7, ổ cứng bị Bad sector. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Nghĩa.
– Ngày 22/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quỳnh – O915684225. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX bị hỏng 1/2 đầu từ. Sau 1 ngày data được phục hồi.
– Ngày 22/6/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Huyền – O1685659595. Ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024 bị chết cơ, đĩa kém. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 21/6/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tú – O978348230. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX bị mất dữ liệu. Data được phục hồi lại toàn bộ
– Ngày 21/6/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Bang – O983906928. HDD Seagate 500GB đầu từ lỗi. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho chị Bang.
– Ngày 21/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Nam – O977626693. Ổ cứng Samsung laptop model: HM500JI bị Bad nhẹ, mất dữ liệu. Sau 1 ngày dữ liệu của anh Nam được cứu lại.
– Ngày 21/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Trung – O989645839. Ổ cứng Desktop Seagate 320GB đầu từ lỗi. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Trung
– Ngày 21/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – O966270404. Ổ cứng di dộng western 1TB model: WD10JMVW bị hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ Data được phục hồi thành công.
– Ngày 20/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Quang – O912346366. HDD Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Quang
– Ngày 20/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Long – O906268785. Ổ cứng Western 640GB model: WD6400BPVT bị lỗi 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Long được lấy lại
– Ngày 20/6/2017 cứu dữ liệu cho chị Hạnh – O1264538850. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSX. Lỗi 1/4 đầu từ. Toàn bộ data được cứu lại và bàn giao cho khách hàng hàng.
– Ngày 20/6/2017 phục hồi data cho anh Hà – O983220691. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT bị hỏng 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được cứu lại.
– Ngày 20/6/2017 Recover data cho anh Thương ở Thanh Hóa – O974784905. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng bị kiến chui chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao trong ngày cho anh Thương
– Ngày 19/6/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Ninh – O979981972. HDD laptop Seagate model: ST340015A bị chết cơ do máy bị sập nguồn đột ngột. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho chị Ninh.
– Ngày 19/6/2017 cứu data cho anh Hiếu – O968428383. HDD Western 500GB model: WD5000AAKX bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/6/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – O1286559911. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/6/2017 phục hồi data cho Thuyên ở Thái Bình – O974686716. HDD desktop Western 80GB model: WD800. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Data được phục hồi lại toàn bộ sau 1 ngày.
– Ngày 17/6/2017 Recover data cho chị Thủy – O1653848901. HDD Seagate 500GB model: HTS545050A7 bị chết cơ. Data được phục hồi thành công sau 1 ngày
– Ngày 17/6/2017 lấy data cho khách hàng ở Vinh – O383594777. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX hỏng đầu từ. Data được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 17/6/2017 lấy lại data cho anh Duy – O1692791996. SSD Kingston 240GB bị mất dữ liệu do cài windows. Trong ngày data được phục hồi và bàn giao cho anh Duy
– Ngày 17/6/2017 phục hồi data cho anh Kiên – O73035037. ổ cứng SSD kingston 120GB, lỗi không nhận. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Kiên.
– Ngày 16/6/2017 Recover data cho anh Trường – O988252270. HDD Desktop Western 500GB model: WD5000AAKX bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu lại thành công.
– Ngày 16/6/2017 lấy lại dữ liệu cho Tiến – O1629388799. HDD Western 2TB model: WD20NMVW bị chết cơ, đĩa kém, KN thấp. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Tiến
– Ngày 16/6/2017 phục hồi data cho anh Hoàng Nam – O975023884. HDD Seagate 500GB model: ST500LM012. Ổ cứng Format khi cài windows đã copy đè dữ liệu ổ D. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 16/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu – O987205630. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Nguyên nhân ổ cứng đầu từ lỗi, đĩa kém. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Hiếu.
– Ngày 15/6/2017 recover data hdd cho anh Công ở Lào Cai – O978897812. HDD Seagate 1TB model: ST1000LM024. Bị lỗi ổ cứng. Data đươc phục hồi thành công và gửi lại cho anh Công
– Ngày 15/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Trưởng – O983675968. HDD Seagate 1TB model: ST1000LM024 bị chết cơ. Data đợc phục hồi và bàn giao cho anh Trưởng.
– Ngày 15/6/2017 cứu dữ liệu cho chị Lương – O973344868. Ổ cứng di động western 1TB model: WD10JMVW, bị hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Huy – O912266796. SSD Kingston 120GB bị lỗi ngăn nhớ. Data được cứu thành cồng và bàn giao cho anh Huy.
– Ngày 14/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quang – O988520525. HDD Seagate 750GB model: ST750LM022 bị hỏng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả data được phục hồi thành công.
– Ngày 14/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Bình – O935258181. HDD Western 500Gb model: WD5000LPVT. Nguyên nhân lỗi 1/2 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Bình.
– Ngày 14/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Trang – O969710383. HDD Western 1TB model: WD10JMVW bị chết cơ, hỏng đầu từ. Data được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/6/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho chị Vân – O1635351616. HDD Seagate 320GB bị ghost nhầm. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho chị Vân
– Ngày 13/6/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Duyên – O973686951. HDD Western 500GB model: WD500BPKT. Ổ cứng đã bị can thiệp. Data đã được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 13/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – O1696338668. HDD Desktop Western 320GB model: WD3200AAKX bị cơ. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho anh Hùng
– Ngày 13/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Kiên – O979359088. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024 bị đánh rơi, hỏng đầu từ. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Kiên.
– Ngày 13/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Quang – O1655257161. HDD Samsung 320GB model: HD322GJ bị Chết cơ, kiến chui. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Quang.
– Ngày 12/6/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – O934268666. HDD Western 320GB model: WD3200AAJKX. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, kêu lọc cọc. Data được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Thế Anh – O975715246. HDD model: MD0250 bị cháy mạch, cơ kêu lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Thế Anh
– Ngày 12/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – O918546568. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX bị ghost nhầm mất dữ liệu. Tất cả data của khách hàng được cuus và bàn giao cho anh Hiệp
– Ngày 12/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hà – O919841976. HDD Seagate 500GB bị Ghost nhầm gộp ổ. Toàn bộ data được phục hồi lại và bàn giao cho anh Hà.
– Ngày 10/6/2017 lấy lại data cho anh Cương – O974320190. HDD Toshiba 500GB model: MQ01ABD050 bị chết cơ, Toàn bộ Data được cứu lại và bàn giao cho anh Cương
– Ngày 10/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Nam – O914993486. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị sét đánh chết cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Nam
– Ngày 10/6/2017 cứu dữ liệu cho chị Xiêm – O977937203. HDD Hitachi 320GB model: HTS5432320 bị mất dữ liệu. Trong ngày tất cả data được bàn giao cho chị Xiêm
– Ngày 10/6/2017 lấy lại data cho chị Hà – O948881818. Thẻ nhớ 8GB bị ngấm nước. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay sau đó.
– Ngày 9/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – O978274468. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 đầu từ bị lỗi. Dữ liệu của anh Hùng được bàn giao sau 1 ngày
– Ngày 9/6/2017 lấy lại data cho chị Huyền – O1685659595. Ổ cứng di động Trancend 1 TB bị mất dữ liệu. Toàn bộ data của khách hàng được bàn giao trong ngày
– Ngày 9/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thương – O974784905. HDD Samsung 160Gb model: HD161GJ mạch bị chết, chết cơ. Trong ngày tất cả data được phục hồi.
– Ngày 9/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Phương – O968902639. Thẻ Sandisk 8GB bị mất dữ liệu do xóa nhầm. Data được công tu phuc hồi và bàn giao cho anh Phương ngay sau đó.
– Ngày 8/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – O1685592138. HDD Western 320GB modle: WD3200AAJS, chết cơ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Dũng.
– Ngày 8/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Hoàng Anh – O913512367. HDD Western 2TB model: WD20EZRX bị chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/6/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Thanh – O912671017. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS bị hỏng đầu từ. Công ty đã phục hồi lại toàn bộ data và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 8/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng camera cho khách hàng ở Nghệ An – O979668268. HDD Samsung 320GB model: HD322GJ. Nguyên nhân ổ cứng cắm vào máy tính mất dữ liệu. Sau 1 ngày dữ liệu được cứu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Trung – O936263236. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Đầu từ lỗi. Dữ liệu được cứu và bàn giao đầy đủ cho anh Trung
– Ngày 7/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Sang – O971279488. HDD Western 500GB model: WD500BPKT bị hỏng 1/3 đầu từ, đĩa kém. Cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ đã phục hồi thành công cho anh Sang
– Ngày 7/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Đỉnh – O919792555. Box Trancend 1TB cắm vào máy Mac mất dữ liệu. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày
– Ngày 7/6/2017 sửa ổ cứng cho anh Thắng – O915459461. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ bị hỏng mạch. Trong ngày ổ cứng của khách hàng được sửa thành công
– Ngày 6/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Nam – O982782746. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ. HDD được cứu thành công và bàn giao cho anh Nam
– Ngày 6/6/2017 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Huy – O983586994. HDD Seagate 750GB model: ST975042AS. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi
– Ngày 6/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Mạnh – O989738520. HDD lai SSD Seagate 500GB model: ST500LM000 bị Bad nhẹ, khách hàng đã chia lại ổ mất dữ liệu, đã chạy check disk. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 6/6/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Trang – O988062823. USB Kingston 4GB bị mất data. Trong ngày dữ liệu của khách chàng được phục hồi.
– Ngày 7/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Trung – O936263236. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho anh Trung.
– Ngày 5/6/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O961687686. HDD Seagate 250GB đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 5/6/2017 cứu dữ liệu hdd cho khách hàng – O988988855. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Tình trạng không truy xuất được dữ liệu, đầu từ lỗi đọc kém. Công ty đã cứu thành công data cho khách hàng.
– Ngày 5/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hà – O975823836. HDD Hitachi 500GB model: HTS545050A7 bị Bad nhẹ, cắt dữ liệu. Data của khách hàng được phục hồi sau 2 ngày.
– Ngày 5/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – O966856389. Thẻ nhớ SD 16GB bị virus mất dữ liệu. Dữ liệu được công ty phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2017 cứu dữ liệu hdd cho khách hàng – O984293077. HDD Seagate 320GB model: ST9320325AS. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, ổ tàu. Data đã cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2017 lấy lại data cho anh Thanh – O902133010. HDD Desktop 160GB model: HD161GJ. HDD bị chết cơ do đánh rơi, đĩa xước. Chúng tôi đã lấy lại dữ liệu và gửi lại cho anh Thanh
– Ngày 3/6/2017 phục hồi data cho khách hàng ở Thanh Hóa – O982239383. Hard disk Seagate desktop 250GB model: ST2500DM000. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã phục hồi thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Tuấn – O986311754. HDD Seagate 2TB model: ST2000DM001 bị mất dữ liệu. Sau 1 ngày dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Tuấn.
– Ngày 2/6/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – O968428383. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Data được cứu và bàn giao cho anh Hiếu
– Ngày 2/6/2017 Recover dataa cho chị Hoa ở Quảng Ninh – O985158225. HDD Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 2/6/2017 cứu dữ liệu hdd cho anh Ngọc – O904386807. Ổ cứng Seagate 500Gb model: ST500LT012 bị chết cơ. Data được cứu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 2/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Nghiêm ở Hải Dương – O1635885945. Ổ cứng Western 500Gb model: WD5000AZLX. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng bấm nhầm chương trình Active@KillDisk mất phân vùng. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho anh Nghiêm.
– Ngày 1/6/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tân ở Hòa Bình – O989672054/O915425905. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 1/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Vinh – O912302812. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BPVT. Tình trạng ổ cứng đầu đọc. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 1/6/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu – O974707816. Ổ cứng Seagate 250GB. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Hiếu.
– Ngày 1/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Khánh – O903213678. Ổ cứng SSD Kingston 256GB bị mất dữ liệu do Ghost nhầm vào ổ dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017
4 (80%) 10 votes

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • sốc ổ cứng
  • ổ cứng bị rơi không nhận
  • ổ cứng chết cơ
  • ổ cứng bị chết cơ là sao
  • cứu dữ liệu hdd hỏng

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

– Ngày 31/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dung – O983462026. HDD Western …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *