Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb

– Ngày 1/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb cho anh Thỏa – 0988592254. Tình trạng ổ cứng bị lỗi không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành phôi phục và bàn giao lại tất cả dữ liệu cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *