Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ 160Gb
Xin mời bình chọn!

– Ngày 1/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb cho anh Thỏa – 0988592254. Tình trạng ổ cứng bị lỗi không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành phôi phục và bàn giao lại tất cả dữ liệu cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *