Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Bad sector
Xin mời bình chọn!

– Ngày 9/1/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Cường – 01649800193. Ổ cứng Samsung model: HD322GJ với hiện tượng treo đơ, không truy xuất được dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị bad sector. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi trong ngày và được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày hôm sau.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *