Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad Sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad Sector

– Ngày 10/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Mẫn – 0968678789. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3275GSX. Tình trạng ổ cứng bị mất định dạng đòi format. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad Sector. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu MK3275GSX

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad Sector
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *