– Ngày 7/8/2019 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 2 ổ cứng máy chủ của anh Minh ở Hải Phòng – 09315xx579. Do tính cấp bách của công việc nên anh Minh đã mang trực tiếp ổ cứng lên và yêu cầu lấy ngay. Máy chủ IBM cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 146GB. Anh Minh cho biết máy chủ bị mất mất cấu hình, không truy cập được dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định được 1 ổ cứng đã bị hỏng từ lâu, ổ còn lại bị Bad sector. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi tiến hành phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 3 giờ

Khôi phục dữ liệu máy chủ Raid1 SAS 146GB lỗi ổ cứng

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button