Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 500Gb chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 500Gb chết cơ

– Ngày 4/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trọng – 0986419962. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST9500423AS. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Sau khi chúng tôi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại sau 1 ngày.

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *