Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Desktop 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu hdd Desktop 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu hdd Desktop 250GB đầu từ lỗi
Xin mời bình chọn!

– Ngày 8/3/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho an Tấn – 0963900488. Ổ cứng desktop Seagate 250GB model: ST250DM000. Hiện tượng ổ cứng cắm vào máy tính bị treo, không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi khôi phục hoàn toàn và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ST250DM000

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *