Ngày 10/11/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0913 590 8xx – Ổ cứng Toshiba model MK1059GSM chết cơ.
20231110---MK1059GSM
Ngày 10/11/2023 cứu dữ liệu cho anh Hải – 0985 799 6xx – Ổ cứng Samsung model HM251HX đầu từ lỗi.
20231110----HM251HX
Ngày 10/11/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Nga – 0984 550 2xx – Ổ cứng SSD 240G Adata chip lỗi.
20231110---SSD-240G-Adata
Ngày 10/11/2023 lấy lại data cho chị Hợp – 0979 943 0xx – Ổ cúng SSD 180G chip lỗi.
15249---SSD-180G
Ngày 11/11/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Phượng – 0969 033 1xx – Ổ cứng seagate model ST2000DM008 đầu từ lỗi.
20231111---ST2000DM008
Ngày 11/11/2023 cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0912 999 9xx – Ổ cứng SSD 240G Apacer chip lỗi.
20231111---SSD-240G-Apacer
Ngày 11/11/2023 lấy dữ liệu cho anh Trường – 0943 680 8xx – Ổ cứng western model WD10EZEX đầu từ lỗi.
15246---WD10EZEX
Ngày 11/11/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Vinh – 0983 110 2xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 lỗi đầu từ.
15247---DT01ACA050
Ngày 11/11/2023 cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0903 500 2xx – Case Dell 150 dữ liệu bị mã hóa.
15250---Case-Dell-150
Ngày 13/11/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0928 909 9xx – Ổ cứng SSD Hikvision 120G chip lỗi.
20231113---SSD-Hikvision-120G
Ngày 13/11/2023 lấy dữ liệu cho anh Tuyên – 0945 947 5xx – Ổ cứng seagate model ST250DM000 chết cơ.
20231113---ST250DM000
Ngày 13/11/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Tới – 0987 941 2xx – USB 8G lỗi.
20231113---USB-8G
Ngày 13/11/2023 cứu dữ liệu cho em Tuân – 0972 085 7xx – Thẻ nhớ 32G bị lỗi.
20231113---The-32G
Ngày 14/11/2023 khôi phục data cho anh Bình – 0904 230 4xx – Ổ cứng seagate model ST2500DM000 đầu từ lỗi.
15185---ST2500DM000
Ngày 14/11/2023 lấy dữ liệu cho anh Trường Anh – 0983 606 8xx – Ổ cứng Hitachi HTS543216L9A300 chết cơ.
20231114---HTS543216L9A300
Ngày 14/11/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0914 565 8xx – Ổ cứng Hitachi model HTS545025A7E680 đầu từ lỗi.
15212---HTS545025A7E680
Ngày 15/11/2023 cứu toàn bộ data cho em Mai – 0949 799 6xx – Ổ cứng seagate model ST500LM012 lỗi đầu từ.
15100---ST500LM012
Ngày 15/11/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Ngọc – 0968 193 5xx – Ổ cứng Hitachi model HTS547564A9E384 đầu từ lỗi.
15201	C Ngọc	0968 193 521	HTS547564A9E384
Ngày 15/11/2023 lấy dữ liệu cho em Hiền – 0963 446 9xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM025 đầu từ lỗi.
20231115---ST1000LM025
Ngày 15/11/2023 cứu dữ liệu cho anh Tú – 0971 009 6xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA100 đầu từ lỗi.
15252---DT01ACA100
Ngày 16/11/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Hoài – 0985 572 4xx – Ổ cứng Hitachi HTS541010A9E680 chết cơ.
20231116---HTS541010A9E680
Ngày 16/11/2023 lấy dữ liệu cho chị My – 0902 418 4xx – Ổ cứng seagate ST1000LM024 lỗi mất dữ liệu.
15257---ST1000LM024
Ngày 16/11/2023 khôi phụ dữ liệu cho chị Phượng – 0869 165 5xx – Ổ cứng seagate model ST3160215AS đầu từ lỗi.
15258---ST3160215AS
Ngày 16/11/2023 cứu data cho chị Linh – 0886 374 0xx – Ổ cứng seagate model ST320LM001 xoá nhầm mất dữ liệu.
15260---ST320LM001

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button