Ngày 18/5/2023 cứu dữ liệu cho chị Thơm – 0906 232 8xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 lỗi cơ .
20230518---DT01ACA050
Ngày 18/5/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Quỳnh – 0904 286 1xx – Box seagate 1T đầu từ lỗi.
14813---Box-seagate-1T
Ngày 18/5/2023 lấy data cho anh Tuỳ – 0915 279 9xx – Ổ cứng SSD Fuller 128G chip lỗi.
14817---SSD-Fuller-128G
Ngày 18/5/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng Anh – 0979 882 3xx- Ổ cứng western model WD250AAKX đầu từ lỗi.
20230518---WD250AAKX
Ngày 19/5/2023 lấy dữ liệu cho anh Toàn – 0963 366 2xx – Ổ cứng western model WD10SPZX đầu từ lỗi.
14771---WD10SPZX
Ngày 19/5/2023 phục hồi data cho chị Thơm – 0906 232 8xx – Ổ cứng SSD TRM 256G chip lỗi.
20230519---SSD-TRM-256G
Ngày 19/5/2023 cứu dữ liệu cho anh Tôn – 0329 999 2xx – Ổ cứng SSD NVMe 512G chip lỗi.
14809---SSD-NVME-512G
Ngày 19/5/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0986 701 4xx – Thẻ nhớ Sony 64G
20230519---The-Sony-64G
Ngày 20/5/2023 lấy lại data cho anh Tâm – 0902 235 3xx – Ổ cứng SSD NVMe 512G chip lỗi.
14811---SSD-NVME-512G
Ngày 20/5/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Ngân – 0914 038 4xx – Ổ cứng Toshiba model MQ01ABD100 đầu từ lỗi.
14811---SSD-NVME-512G
Ngày 20/5/2023 cứu dữ liệu cho em Nam – 0359 288 5xx – Box Armor 2T bị virus mất dữ liệu.
14811---SSD-NVME-512G
Ngày 20/5/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0915 667 6xx – Thẻ Sony 128G lỗi mất dữ liệu.
20230519---The-Sony-128G
Ngày 22/5/2023 lấy dữ liệu cho anh Phong – 0918 503 9xx – Ổ cứng western model HUS726T4TALE6L4 đầu từ lỗi.
14832---HUS726T4TALE6L4
Ngày 22/5/2023 phục hồi lại data cho anh Trung – 0986 113 3xx – Ổ cứng western model WD20PURZ ổ camere mất dữ liệu.
14833---WD20PURZ
Ngày 22/5/2023 cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0946 760 0xx – Ổ cứng Samsung model HD502HJ chết cơ.
14833---WD20PURZ
Ngày 23/5/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – 0976 306 3xx – Ổ cứng western model WD5000AAKX đầu từ lỗi.
14814---WD5000AAKX
Ngày 23/5/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Huyền – 0933 319 3xx – Ổ cứng western model WD10EACS lỗi đầu từ.
14818---WD10EACS
Ngày 23/5/2023 cứu dữ liệu cho anh Phẩm – 0902 298 9xx – Ổ cứng Samsung model HD083GJ ổ cứng lỗi.
14826---HD083GJ
Ngày 24/5/2023 phục hồi data cho anh Kiên – 0961 687 6xx – Ổ cứng western model WD2500AAJS không nhận ổ.
20230524---WD2500AAJS
Ngày 24/5/2023 lấy dữ liệu cho anh Hải Anh – 0985 799 6xx – Ổ cứng seagate model ST3320418A đầu từ lỗi.
20230524---ST3320418AS
Ngày 24/5/2023 cứu dữ liệu cho anh Huy – 0395 582 1xx – Ổ cứng western model WD10SDZW ổ nước vào, đầu từ lỗi.
14830---WD10SDZW
Ngày 24/5/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0972 767 7xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 lỗi đầu từ.
20230524---DT01ACA050

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button