Ngày 1/4/2023 khôi phục dữ liệu cho Bác Ất – 0904 111 4xx – Ổ cứng Toshiba model DS721032CLA362 chết cơ.
14548---HDS721032CLA362
Ngày 1/4/2023 lấy dữ liệu cho chị Hoài – 0985 572 4xx – Ổ cứng western model WD3200BEKT đầu từ lỗi.
14548---HDS721032CLA362
Ngày 1/4/2023 phục hồi lại dữ liệu cho chị Hằng – 0395 846 6xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu từ hỏng.
14548---HDS721032CLA362
Ngày 3/4/2023 cứu dữ liệu cho anh Đạt – 0983 573 6xx – Ổ cứng western model WD30NMZW bị chết cơ.
14668---WD30NMZW
Ngày 3/4/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0985 258 5xx – Ổ cứng seagate nodel ST3500320NS đầu từ hỏng.
14668---WD30NMZW
Ngày 3/4/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Phương – 0912 060 2xx – Ổ cứng seagate model ST3250312AS đầu từ lỗi.
14668---WD30NMZW
Ngày 4/4/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0967 980 3xx – Ổ cứng western model WD20NMVW đầu từ lỗi.
14681---WD20NMVW
Ngày 4/4/2023 cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0966 294 4xx – Box seagate đầu từ lỗi.
20230404---Box-seagate
Ngày 5/4/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Trụ – 0979 968 8xx – Ổ cứng SSD Kingspec 240G chip lỗi.
20230405---SSD-Kingspec-240G
Ngày 5/4/2023 lấy dữ liệu cho anh Trưởng – 0904 376 7xx – Box 1T mất dữ liệu.
14704---Box-1T
Ngày 6/4/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Long Anh – 0984 559 2xx – Ổ cứng western model WD40NDZW đầu từ lỗi.
14605---WD40NDZW
Ngày 6/4/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Hoài – 0326 643 5xx – Ổ cứng SSD ET21C000300 cài lại win mất dữ liệu.
14605---WD40NDZW
Ngày 6/4/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Mạnh – 0919 523 0xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu từ lỗi.
6/5/23 14784 A Tùng 0967 187 993 ST2000LM007 ổ hỏng chết cơ, KN cứu thấp 20230405---ST500DM002
Ngày 7/4/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Diễm – 0907 481 2xx – Ổ cứng Hitachi model HTS547575A9E384 đầu từ hỏng.
20230407---HTS547575A9E384
Ngày 7/4/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Hiệp – 0976 086 0xx – Ổ cứng western model WD40EZRX đầu từ lỗi.
14700---WD40EZRX
Ngày 7/4/2023 cứu dữ liệu cho anh Hữu – 0966 541 9xx – Ổ cứng seagate model ST2000DM008 đầu từ lỗi.
14707---ST2000DM008
Ngày 8/4/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0985 266 3xx – Ổ cứng SSD Apacer 240G chip lỗi.
20230408---SSD-Apacer-240G
Ngày 8/4/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Tuyên – 0989 983 1xx – Ổ cứng seagate model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14708---DT01ACA050
Ngày 8/4/2023 khôi phục dữ liệu cho em Hải – 0982 945 8xx – Ổ cứng SSD 128G chip lỗi.
20230408---SSD-128G

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button