Ngày 11/9/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Minh Lan – 0975 355 4xx – Ổ cứng seagate model ST2000DM001 đầu từ lỗi.
15094---ST2000DM001
Ngày 11/9/2023 cứu dữ liệu cho chị Ngọc – 0983 049 9xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA100 đầu từ hỏng.
15095---DT01ACA100
Ngày 11/9/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Hoài – 0985 572 4xx – Ổ cứng western WD2500AAKX ổ cứng lỗi, mất dữ liệu.
20230908---WD2500AAKX
Ngày 12/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0988 192 6xx – Ổ cứng Samsung model HD161GJ kiến vào, chết cơ.
15099---HD161GJ
Ngày 12/9/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hợp – 0974 229 9xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
20230909---DT01ACA050
Ngày 12/9/2023 lấy dữ liệu cho anh Linh – 0929 652 7xx – Ổ cứng western model WD5000BMVW nước vào, chết cơ.
15104---WD5000BMVW
Ngày 13/9/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Ninh – 0945 646 3xx – Ổ cứng seagate model ST3250824AS đầu từ lỗi.
14712---ST3250824AS
Ngày 13/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Việt – 0936 365 6xx – Ổ cứng western model WD5000AZLX đầu từ lỗi.
20230824---WD5000AZLX
Ngày 13/9/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng Hà – 0986 711 4xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX đầu từ lỗi.
20230911---WD2500AAKX
Ngày 13/9/2023 lấy dữ liệu cho anh Hà – 0976 397 6xx – Ổ cứng seagate model ST3000524AS đầu từ lỗi.
15106---ST3000524AS
Ngày 13/9/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0981 991 1xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM048 xoá nhầm mất dữ liệu.
15109---ST1000LM048
Ngày 14/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0985 880 1xx – Ổ cứng SSD Samsung 1T chip lỗi.
15092---SSD-Samsung-1T
Ngày 14/9/2023 lấy dữ liệu cho anh Hải – 0985 799 6xx – Ổ cứng SSD Apacer 512G chip lỗi.
20230908---SSD-Apacer-512G
Ngày 14/9/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – 0976 086 0xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu từ lỗi.
15107---ST500DM002
Ngày 14/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0942 352 9xx – Ổ cứng seagate model ST5000DM009 đầu từ lỗi.
20230911---ST500DM009
Ngày 14/9/2023 phục hồi dữ liệu cho em Huy – 0901 575 8xx – Ổ cứng SSD western 1T chip lỗi
15110---SSD-WD-1Tb-DS100T3B0A
Ngày 15/9/2023 lấy dữ liệu cho em Bách – 0834 223 0xx -Ổ cứng western model WD5000AAKX chết cơ.
15071---WD5000AAKX
Ngày 15/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0904 362 8xx – Ổ cứng Hitachi model HTS547550A9E384 đầu từ lỗi.
20230907---HTS547550A9E384
Ngày 15/9/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Lan – 0984 143 9xx – Ổ cứng SSD Flextor 256G chip lỗi.
15112---SSD-Flextor-256G
Ngày 15/9/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Thuấn – 0912 777 2xx – Ổ cứng western hỏng.
15112---SSD-Flextor-256G
Ngày 16/9/2023 lấy dữ liệu cho anh Cương – 0528 161 3xx – Ổ cứng western model WD7500BPVT chết cơ.
15070---WD7500BPVT
Ngày 16/9/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0913 590 8xx – Ổ cứng Toshiba MQ01UBD10 chết cơ.
20230916---MQ01UBD100
Ngày 16/9/2023 cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0981 991 1xx – Ổ cứng segate model ST1000LM035 mất dữ liệu.
15122---ST1000LM035

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button