– Ngày 13/04/2021 cứu dữ liệu Server cho anh Cường – 09158xx684. Máy chủ sử dụng 3 ổ cứng Seagate 300GB, cấu hình Raid5. Server của anh Cường bị mất cấu hình Raid. Kỹ thuật tiến hành xử lý, sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Cường được lấy lại toàn bộ và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button