Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng WD 500GB ghost nhầm gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng WD 500GB ghost nhầm gộp ổ

– Ngày 30/5/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0901811072. Ổ cứng Western 500GB model: WD500BPKT.  Do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên các phân vùng của ổ cứng gộp lại thành 1, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao trong ngày.

cứu dữ liệu WD500BPKT

Cứu dữ liệu ổ cứng WD 500GB ghost nhầm gộp ổ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *