Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb format nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb format nhầm

– Ngày 18/1/2016 cứu dữ liệu ổ cứng hitachi 320Gb cho anh Long – 0948037979. Ổ cứng mang đến trong tình trạng toàn bộ dữ liệu trong phân vùng D:\ bị format, khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Tất cả dữ liệu của khách hàng đã được chúng tôi phục hồi trong ngày.

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb format nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu Seagate 500GB

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng ngày 06/10/2017

– Ngày 6/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng – O979751187. Ổ cứng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *