– Ngày 22/2/2021 cứu dữ liệu máy chủ Long ở Thái Nguyên – 09736xx156. Máy chủ sử dụng 4 ổ cứng SAS 300GB được cấu hình Raid5. Anh Long cho biết máy chủ không truy cập được. Sau khi kiểm tra xác định máy chủ bị mất cấu hình Raid và 1 trong 4 ổ cứng bị lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button