Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500gb

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500gb

– Ngày 11/1/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Phương – 0973588054. Ổ cứng Western 500Gb Model: WD500BPVT bị chết cơ. Khách hàng mang ổ cứng đến với tình trạng đã bị can thiệp. Dữ liệu đã được phục hồi đầy đủ cho khách hàng trong 1 ngày.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *