Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 18/1/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quý ở Điện Biên – 0912645334. Ổ cứng desktop Hitachi 500Gb được khách hàng gửi xuống trong tình trạng không nhận. Sau khi xác định được nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu cho khách hàng trong 1 ngày. Ngày hôm sau toàn bộ dữ liệu được gửi lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *