Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Western 3TB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Western 3TB

– Ngày 23/3/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hán – 0994734962. Ổ cứng desktop Western Red 3TB model: WD30EFRX. Hiện tượng ổ cứng bị unallocated. Chúng tôi tiến hành kiểm tra  xác định ổ cứng bị Bad Sector nặng. Do dung lượng dữ liệu lớn nên toàn bộ dữ liệu được hồi phục sau 2 ngày.

phục hồi dữ liệu WD30EFRX

Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Western 3TB
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *