Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 250GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 16/2/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng – 01667442378. Ổ cứng Desktop Seagate 250GB model: ST250DM000. Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *