Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 11/1/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Ngãi – 0917184468. Ổ cứng Seagate 250Gb, được khách hàng gửi chuyển phát nhanh đến. Qua kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Chúng tôi tiến hành xử lý trong 1 ngày. Đến ngày 12/1 toàn bộ dữ liệu được gửi trả lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *