Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0904170180. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LM000. Ổ cứng bị mất dữ liệu do trong quá trình cài windows  thao tác nhầm. Công ty đã phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu ST500LM000

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *