Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500gb hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500gb hỏng đầu từ

Xin mời bình chọn!

Ngày 11/1/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – 0984864868.  Ổ cứng Seagate 500gb. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi đã tiếp nhận và tiến hành khôi phục dữ liệu trong ngày. Ngày 12/1 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *