Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500gb hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500gb hỏng đầu từ

Ngày 11/1/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – 0984864868.  Ổ cứng Seagate 500gb. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi đã tiếp nhận và tiến hành khôi phục dữ liệu trong ngày. Ngày 12/1 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *