Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu đọc

– Ngày 26/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiến – 0904021495. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã khôi phục lại tất cả dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ST500DM002

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *