Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 750GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 750GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 750GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 9/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – 0935222810. Ổ cứng di động Toshiba 750GB model: MK7559GSXP. Hiện tượng ổ cứng không kết nối được với máy tính. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu MK7559GSXP

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *