Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop 80GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop 80GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop 80GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 13/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 0972318318. Ổ cứng desktop Samsung 80GB model: HD082GJ. Hiện tượng ổ cứng không vào được được hệ điều hành. Chúng tôi kiểm tra xác định được nguyên nhân hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi lại và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu HD082GJ

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *