Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd desktop 160GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd desktop 160GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd desktop 160GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/5/2016 lấy lại dữ liệu hdd  cho khách hàng – 0912154459. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng hỏng đầu từ. Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD1600AAJS

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *