Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục hồi dữ liệu Western 320GB hỏng đầu từ

Khôi phục hồi dữ liệu Western 320GB hỏng đầu từ

– Ngày 23/5/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Dương – 0989983868. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ cứng có hiện tượng nhìn thấy phân vùng ổ cứng, nhưng không truy cập được dữ liệu. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu WD3200BEVT

Khôi phục hồi dữ liệu Western 320GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *