Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 500Gb xóa nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 500Gb xóa nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 500Gb xóa nhầm
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bộ – 0977507700. Ổ cứng Toshiba laptop model: MK5059GSXP. Khách hàng mất dữ liệu do nhỡ tay xóa nhầm User trong ổ C. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu trên Desktop. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Khôi phục dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *