Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 500Gb xóa nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 500Gb xóa nhầm

– Ngày 26/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bộ – 0977507700. Ổ cứng Toshiba laptop model: MK5059GSXP. Khách hàng mất dữ liệu do nhỡ tay xóa nhầm User trong ổ C. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu trên Desktop. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Khôi phục dữ liệu

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *