– Ngày 26/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bộ – 0977507700. Ổ cứng Toshiba laptop model: MK5059GSXP. Khách hàng mất dữ liệu do nhỡ tay xóa nhầm User trong ổ C. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu trên Desktop. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Khôi phục dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button