– Ngày 20/1/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tiền ở Thái Bình – 0904655234. Ổ cứng di động Western 500Gb trong tình trạng không nhận, có tiếng kêu lọc cọc. Sau khi kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng chết cơ, bề mặt đĩa kém. Chúng tôi tiến hành khôi phục và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button