Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop 500GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 15/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hương – 0904511575. Ổ cứng Desktop Hitachi 500GB model HDS721050CLA662. Tình trạng ổ cứng đột ngột không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, dòng ổ 7200 vòng/ phút rất khó kiếm cơ. Nhưng sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khoi phuc du lieu HDS721050CLA662

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *