– Ngày 28/10/2019 khôi phục dữ liệu máy chủ IBM cho anh Đông – 09822xx818. Máy chủ IBM được cấu hình Raid5, sử dụng 4 ổ cứng 146GB. Anh Đông cho biết máy chủ báo lỗi không nhận ổ cứng nên khách hàng không thể truy cập vào để truy xuất dữ liệu. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định được trong 4 ổ cứng thì có 2 ổ bị lỗi, 1 ổ cứng bị Bad sector. Theo yêu cầu của khách hàng, kỹ thuật công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam bắt tay vào phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày làm việc.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng IBM Raid5 lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button