Ngày 1/12/2023 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Trang – 0989 305 1xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
15272---DT01ACA050
Ngày 1/12/2023 lấy dữ liệu cho em Thành – 0382 268 1xx – Ổ cứng western model WD80EDAZ cháy nổ, chết cơ.
15288---WD80EDAZ
Ngày 2/12/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0961 687 6xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 ổ bad nặng, đã bị format mất dữ liệu.
20231202---DT01ACA050
Ngày 2/12/2023 cứu data cho anh Hòa – 0988 282 6xx – Ổ cứng segate model ST2000DM001 đầu từ hỏng.
15297---ST2000DM001
Ngày 2/12/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Trang – 0946 513 6xx – USB 4G bị lỗi, mất dữ liệu.
15301---USB-4G
Ngày 4/12/2023 lấy dữ liệu cho anh Quang – 0972 858 9xx – Ổ cứng western WD10EARX hỏng cấu hình raid.
15276---WD10EARX
Ngày 4/12/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Thịnh – 0906 292 9xx – Ổ cứng seagate model ST1000DM010 đầu từ lỗi.
15283---ST1000DM010
Ngày 4/12/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hoan – 0971 852 5xx – Thẻ nhớ Micro HC 8G lỗi, mất dữ liệu.
20231204---The-Micro-HC-8G
Ngày 5/12/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0903 432 6xx – Ổ cứng SSD Kingmax 1T chip lỗi.
15286---SSD-Kingmax-1T
Ngày 5/12/2023 lấy dữ liệu cho chị Bình 0932 292 2xx – Ổ cứng western model WD5000BPKT đầu từ lỗi.
15295---WD5000BPKT
Ngày 6/12/2023 phục hồi dữ liệu cho em Bách – 0964 938 2xx – Ổ cứng western WD3200AAJS ổ bị bad sector, mất dữ liệu.
15289---WD3200AAJS
Ngày 6/12/2023 cứu dữ liệu cho anh Nam – 0912 728 5xx – Ổ cứng western model WD5000AAKX đầu từ lỗi.
15270---WD5000AAKX
Ngày 7/12/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0989 098 6xx – Ổ cứng western model WD30NMRW đầu từ lỗi.
15278---WD30NMRW
Ngày 7/12/2023 lấy dữ liệu cho anh Thắng – 0911 166 1xx – Ổ cứng western model WD60EDAZ bị bad sector và bitlocker.
15291---WD60EDAZ
Ngày 7/12/2023 cứu dữ liệu cho anh Long – 0903 452 2xx – Ổ cứng Samsung model HD240UI đầu từ lỗi.
15296---HD240UI
Ngày 8/12/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Đào – 0903 841 9xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 chết cơ.
20231208---ST1000LM035
Ngày 8/12/2023 lấy data cho chị Hà – 0986 877 5xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA100 chết cơ.
20231208---DT01ACA100

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button