Ngày 15/10/2020 lấy lại dữ liệu cho anh Cao ở Thái Bình – 09044xx155. Ổ cứng hãng Western 160GB model: WD1600AAJS, anh cho biết ổ không nhận, có tiếng kêu. Chúng tôi kiểm tra và xác nhận do chết cơ, đĩa kém. Mặc dù khả năng cứu thấp nhưng dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

29-9-Western-160GB
Ngày 15/10/2020 phục hồi data cho anh Duy – 09049xx689. HDD laptop Seagate 1TB model: ST1000LM035 được mang đến trong tình trạng ổ không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra, phát hiện do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ data đã được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho anh Duy.

11551-Seagate-1TB
Ngày 15/10/2020 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Chính – 09726xx635. Anh mang đến ổ Seagate 500GB model: ST500DM002, anh mô tả cắm ổ không lên. Chúng tôi kiểm tra, xác định nguyên nhân do đầu từ lỗi. Chỉ trong 2 ngày làm việc, dữ liệu của Chính đã được cứu thành công và bàn giao đầy đủ cho anh.

11614-Seagate-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button