Ngày 24/3/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Linh – 0345 975 8xx – Ổ cứng western model WD10SDRW chết cơ.
14581---WD10SDRW
Ngày 24/3/2023 lấy dữ liệu cho anh Hồng Quang – 0912 240 9xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 đầu từ lỗi.
20230324---DT01ACA050
Ngày 24/3/2023 cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0975 051 7xx – Ổ cứng western model WD3200BEVT đầu từ lỗi.
20230324---DT01ACA050
Ngày 25/3/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 0904 050 8xx – Ổ cứng seagate model ST500418AS đầu từ hỏng.
14678---ST500418AS
Ngày 25/3/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Mai – 0906 213 8xx – Ổ cứng western modelWD3200BEVT đầu từ lỗi.
14678---ST500418AS
Ngày 27/3/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Huỳnh – 0986 805 8xx – Ổ cứng seagate ST1000DM010 đầu từ hỏng.
14684---ST1000DM010
Ngày 27/3/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Oanh – 0917 344 7xx – Ổ cứng Toshiba model MK6459GSXP bad nặng, teo máy.
14686---MK6459GSXP
Ngày 27/3/2023 cứu dữ liệu cho em Phong – 0986 872 7xx – Thẻ nhớ Sandisk 128G xoá nhầm toàn bộ dữ liệu.
14693---The-Sandisk-128G
Ngày 28/3/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Thiên – 0989 051 3xx – Ổ cứng SSD NVME 256G chip lỗi.
20230328---SSD-NVME-256G
Ngày 28/3/2023 cứu dữ liệu cho chị Tâm An – 0902 239 2xx – Ổ cứng seagate model ST500DM009 chết cơ.
20230328---ST500DM009
Ngày 28/3/2023 lấy dữ liệu cho anh Thành – 0904 102 3xx – Ổ cứng seagate model ST250DM000 chết cơ.
20230328---ST250DM000
Ngày 29/3/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hoạt – 0382 112 8xx – Ổ cứng Toshiba model MK5055GSX mất phân vùng, không truy cập được dữ liệu.
14662---MK5055GSX
Ngày 29/3/2023 cứu dữ liệu cho chị Giang – 0367 782 6xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX đầu từ hỏng.
20230329---WD2500AAKX
Ngày 29/3/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0978 994 5xx – Thẻ nhớ Sandisk 16G mất dữ liệu.
20230329---The-Sandisk-16G
Ngày 30/3/2023 lấy dữ liệu cho anh Thuận – 0984 970 4xx – Ổ cứng seagate model ST1000DM010 chết cơ.
20230329---The-Sandisk-16G
Ngày 30/3/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0967 312 9xx – Ổ cứng Toshiba model MQ01ABD050 ổ bad, đã bị format.
14691---MQ01ABD050
Ngày 31/3/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Vàng – 0934 256 5xx – Box western đầu từ lỗi.
20230331---Box-WD
Ngày 31/3/2023 cứu dữ liệu cho chú Xuân – 0773 344 5xx – Thẻ nhớ Sandisk 64G mất dữ liệu.
20230331---The-Sandisk-64G

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button