Ngày 14/2/2023 khôi phục lại dữ liệu co anh Hoàng – 0392 284 5xx – Ổ cứng western model WD10EZEX đầu từ lỗi.
14527---WD10EZEX
Ngày 14/2/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Lan – 0964 255 5xx – Ổ WD model WD2500AAKX lỗi đầu từ.
14538---WD2500AAKX
Ngày 14/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Trường – 0909 585 1xx – Ổ cứng seagate model ST2000LM007 đầu từ lỗi.
14539---ST2000LM007
Ngày 15/2/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Ánh – 0982 329 1xx – Ổ cứng samsung model HD253GJ bị chết cơ.
14532---HD253GJ
Ngày 15/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Kiên – 0961 687 6xx – Ổ cứng Toshiba HDWV110UZSVA mất dữ liệu.
230215---HDWV110UZSVA
Ngày 15/2/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0916 856 3xx – Ổ cứng SSD NVME 512G mất dữ liệu.
14557---SSD-NVME-512G
Ngày 16/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Thắng – 0934 593 3xx – Ổ cứng seagate model ST2000LM007 chết cơ.
14497---ST2000LM007
Ngày 16/2/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Chính – 0963 234 3xx – Case lắp ráp bị virus mã hóa.
14543---Case-lap-rap
Ngày 16/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Hiếu – 0979 201 6xx – Ổ cứng seagate ST1000LM035 đầu từ lỗi.
14544---ST1000LM035
Ngày 16/2/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Linh – 0359 769 2xx – Ổ cứng WD model WD500AAKX đầu từ lỗi.
14551---D5000AAKX
Ngày 16/2/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0961 687 6xx – Ổ cứng samsung HD322HJ lỗi đầu từ.
230216---HD322HJ
Ngày 17/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Nam – 0984 212 8xx – Ổ cứng western model WD5000AAKX đầu từ lỗi.
230210---WD5000AAKX
Ngày 17/2/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0904 340 5xx – USB Kingston 32G chip lỗi.
14559---USB-Kingston-32G
Ngày 17/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hải – 0947 776 6xx – Ổ cứng western model WD2500AACS chết cơ.
14561---WD2500AACS
Ngày 17/2/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0846 886 6xx – Ổ cứng seagate ST500DM009 bị chết cơ.
14568---ST500DM009
Ngày 18/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh An – 0915 813 3xx – Ổ cứng WD10EARX chết cơ.
14426---WD10EARX
Ngày 18/2/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0968 222 9xx – Ổ cứng seagate ST1000LM024 mất dữ liệu.
14536---ST1000LM024
Ngày 18/2/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hoà – 0978 802 3xx – Ổ cứng western model WD10EZEX đầu từ lỗi.
14560---WD10EZEX
Ngày 18/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Thành – 0964 641 7xx – Ổ cứng western WD400 mất dữ liệu WD400.
14563---WD400---WD400
Ngày 18/2/2023 lấy lại dữ liệu cho em Dũng – 0947 166 8xx – Thẻ nhớ Apacer 64G mất định dạng, mất dữ liệu.
14574---The-Apacer-64G
Ngày 20/2/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Lãm – 0886 680 2xx – Ổ cứng seagate ST1000LM035 đầu từ lỗi.
14550---ST1000LM035
Ngày 20/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Bách – 0983 578 4xx – Ổ cứng western model WD40PURX chết cơ.
14570---WD40PURX
Ngày 20/2/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Hải Anh – 0985 799 6xx – Ổ cứng seagate ST500VX000 đầu từ lỗi.
230220---ST500VX000
Ngày 20/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Thịnh – 0986 206 7xx – Ổ cứng Hitachi model HTS5450320 lỗi ổ, mất dữ liệu.
14578---HTS5450320
Ngày 21/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Liêm – 0915 380 5xx – Ổ cứng SSD Kingspec 120G chip lỗi.
14555---SSD-Kingspec-120G
Ngày 21/2/2023 khôi phục lại dữ liệu cho chị Sợi – 0982 731 5xx – Case lắp ráp bị virus mã hóa.
14564----Case-lap-rap
Ngày 21/2/2023 lấy data cho anh Vinh – 0912 025 5xx – Ổ cứng western WD5000LPLX đầu từ lỗi.
14567---WD5000LPLX
Ngày 21/2/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0934 444 5xx – Ổ cứng seagate ST500DM009 cháy nổ mấ dữ liệu.
14569---HUS728T8TALE6L4

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button