Ngày 01/09/2021 giải mã thành công dữ liệu cho anh Chí ở Hồ Chí Minh – 03994936xx. A gửi chuyển phát 2 ổ cứng Seagagte 500GB và 1TB model: ST500DM00 và ST1000VX005 bị virus mã hóa file thành .devil
20-8-Seagate-500GB,-Seagate-1TB
Ngày 01/09/2021 cứu data cho anh A Tuấn Anh – 08688xx111. HDD Seagate 50GB model: ST500LT012 bị lỗi đầu từ, đĩa kém, khả năng cứu thấp.
23-8-Seagate-500GB
Ngày 03/09/2021 khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 09049xx689. Ổ cứng hãng Western 750GB model: WD7500BPVT trong tinh trạng đầu từ lỗi, đĩa kém.
12640-Western-750G
Ngày 03/09/2021 lấy lại dữ liệu cho anh Quân – 09129xx356. Anh mang đến ổ Toshiba 500GB model: DT01ACA050, kĩ thuật kiểm tra xác nhận đầu đọc lỗi, đĩa kém.
12648-Toshiba-500GB
Ngày 04/09/2021 phục hồi dữ liệu cho chị Thương – 09845xx135. Ổ cứng laptop Western 1TB model: WD10S12X bị chết cơ, đĩa kém.
12650-Western-1TB
Ngày 04/09/2021 khôi phục dữ liệu cho anh Phước – 09366xx786.  HTS545025B9A300 trong tình trạng bị mất dữ liệu.
12657-Hitachi-250GB

5/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button