Ngày 26/02/2021 CuudulieuHDD tiếp nhận ổ cứng cho anh Hiếu – 09649xx666. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002, anh cho biết ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác nhận do đầu đọc lỗi, đĩa kém. Dữ liệu đã được Cuuudulieu HDD khôi phục.
12023-Seagate-500GB
Ngày 26/02/2021 phục hồi data cho anh Khánh 08883xx868. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX, anh mô tả không thây dữ liệu. Kĩ thuật kiểm tra và phát hiện cài win, gộp ổ. Data của anh Khánh đã được phục hồi hoàn toàn và bàn giao đầy đủ lại cho anh, chỉ trong 1 ngày làm việc.
12023-Seagate-500GB
Ngày 26/02/2021 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho anh Thiện 09114xx946. Anh mang đến thẻ nhớ 64GB trong tình trạng không mở được thẻ. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân do thẻ yêu cầu format. Ngay sau đó, dữ liệu đã được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao cho anh Thiện.
12034-the-nho-64GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button