Ngày 20/07/2021 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 09818xx918. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003, anh cho biết cắm ổ không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra, xác nhận do đầu đọc lỗi, đĩa kém, vật tư hiếm. Dữ liệu đã được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho anh Hùng.
12532-Seagate-1TB
Ngày 20/07/2021 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Bình – 09150xx150.  Khách gửi chuyển phát ổ Samsung 160GB model: HD161HJ và mô tả ổ không lên. Chúng tôi kiểm tra và phát hiện do chết cơ, đĩa kém, khả năng thấp. Tất cả dữ liệu của khách hàng đã được cứu thành công.
10-7-Samsung-160GB
Ngày 20/07/2021 lấy lại A Hưởng 09843xx404. HDD laptop hãng Seagate 1TB model: ST1000LM035 được mang đến trong tình trạng ổ lỗi, không nhận. Kĩ thuật kiểm tra và tìm ra do đầu từ lỗi, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Toàn bộ dữ liệu của anh Hưởng đã được lấy lại và bàn giao lại cho anh.
12537-Seagate-1TB
Ngày 20/07/2021 khôi phục data cho anh Vương – 09044xx666. Anh mang đến ổ Western 6TB model: WD6003FFBX trong tình trạng không mở được phân vùng.  Chúng tôi kiểm tra, xác định nguyên nhân do mất định dạng. Data đã được khôi phục thành công và bàn giao cho anh Vương.
12570-Western-6TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button