– Ngày 16/12/2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 09320xx898. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Data được phục hồi và bàn giao toàn bộ lại cho khách hàng

7174 Western 1TB hỏng đầu từ
– Ngày 16/12/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – 09790xx810. Ổ cứng western 500GB model: WD5000LPCX. Nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/2 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu của anh Kiên được phục hồi thành cong sau 1 ngày

7175 Western 500gb hỏng đầu từ
– Ngày 16/12/2017 khôi phục dữ liệu cho chú Thảo ở Hà Tây – 09793xx690. Thẻ nhớ 128GB bị virus mất dữ liệu. Toàn bộ data được cứu lại và bà giao cho khách hàng ngay sau đó.

16-12 the 128GB virus mất dữ liệu
– Ngày 16/12/2017 phục hồi dữ liệu laptop cho anh Thắng – 016741xx750. Laptop Vaio 320Gb bị mất dữ liệu do Recovery win 8 gộp ổ. Tất cả data được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.

16-12 Recovery win8 mất dữ liệu

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button