Ngày 16/8/2023 cứu dữ liệu cho em Toàn – 0975 336 5xx – Ổ cứng western WD20SDZW đầu từ lỗi.
15025---WD20SDZW
Ngày 16/8/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Thơm – 0906 232 8xx – Ổ cứng Samsung model HD256GJ chết cơ.
20230812---HD256GJ
Ngày 16/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Tú Anh – 0374 601 7xx – Ổ cứng seagate model ST3320613AS đầu từ lỗi.
15038---ST3320613AS
Ngày 17/8/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Liên – 0374 802 3xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX chết cơ.
15034---WD2500AAKX
Ngày 17/8/2023 cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0912 939 0xx – USB Kingston 32G lỗi, mất dữ liệu.
20230814---USB-Kingston-32G
Ngày 17/8/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0943 589 3xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 đầu từ lỗi.
20230815---DT01ACA050
Ngày 18/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Duệ – 0916 774 5xx – Ổ cứng seagate model ST500LT01 đầu từ lỗi.
15026---ST500LT012
Ngày 18/8/2023 cứu dữ liệu cho anh Đức – 0988 551 2xx – Ổ cứng seagate ST500DM002 đầu từ hỏng.
15040---ST500DM002
Ngày 18/8/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0973 022 4xx – Thẻ 64G mất định dạng, mất dữ liệu.
15050---Sandisk-64G
Ngày 19/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Tú – 0977 025 1xx – Ổ cứng western model WD10SPZX chết cơ.
13781---WD10SPZX
Ngày 19/8/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Đức Thiện – 0988 145 3xx – Ổ cứng samsung model HD253GJ chết cơ.
20230807---HD253GJ
Ngày 19/8/2023 cứu lại data cho em Đức – 0349 986 1xx – Ổ cứng seagate model ST9250320AS bị nước vào, chết cơ.
15037---ST9250320AS-250G
Ngày 21/8/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Hoài – 0985 572 4xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX đầu từ lỗi.
15035---WD2500AAKX
Ngày 21/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Hưng – 0337 474 1xx – Ổ cứng Hitachi model HUS726040-ALE610 ổ lỗi mất dữ liệu.
15041---HUS726040-ALE610
Ngày 22/8/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0977 258 6xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.
14997---ST1000LM035
Ngày 22/8/2023 phục hôi dữ liệu cho anh Sơn Đạt – 0904 362 8xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.
20230807---ST1000LM035
Ngày 22/8/2023 cứu dữ liệu cho anh Doanh – 0988 188 0xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 chết cơ.
15052---ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button