– Ngày 8/7/2019 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Vinh – 09797xx286. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ dữ dữ liệu của anh Vinh được chúng tôi phục hồi thành công sau 2 ngàyCứu dữ liệu ổ cứng ngày Western 500GB đầu từ lỗi
– Ngày 8/7/2019 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Vinh – 03692xx475. Ổ cứng Hitachi 640GB model: HTS547564A9. Ổ cứng bị mất dữ liệu. Trong ngày toàn bộ data của anh Vinh được khôi phục thành công.

cứu dữ liệu Hitachi 640GB mất dữ liệu
– Ngày 8/7/2019 phục hồi data cho chị Diệp – 09363xx792. Thẻ nhớ Sandisk 32GB bị mất dữ liệu do đòi format. Trong ngày dữ liệu của chị Diệp được cứu lại và bàn giao lại.

Cứu dữ liệu thẻ  nhớ Sandissk 32GB mất dữ liệu– Ngày lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 09616xx068. Ổ cứng Seagate 500GB . Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng lỗi đầu từ. Dữ liệu của khách hàng được lấy lại và bàn giao lại sau 2 ngày

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button