– Ngày 4/5/2019 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 09475xx427. Ổ cứng di động WD30NMVW. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của anh Đông được khôi phục thành công.

cứu dữ liệu ổ cứng Western 3tb chết cơ
– Ngày 4/5/2019 lấy lại dữ liệu HDD cho khách hàng – 09827xx763. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012. Ổ cứng được khách hàng gửi lên trong tình trạng lỗi cơ. Toàn bộ data của được khôi phục và gửi lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu Samsung 500GB lỗi cơ
– Ngày 4/5/2019 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tâm – 03688xx848. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LM000. Tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Tất cả data được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB
_ Ngày 4/5/2019 phục hồi data cho anh Kiên – 09653xx195. Ổ cứng Seagate 3TB model: ST3000DM001. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định được đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu của anh Kiên được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB đầu từ lỗi

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button