Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu USB 32Gb hỏng không nhận

Cứu dữ liệu USB 32Gb hỏng không nhận

Cứu dữ liệu USB 32Gb hỏng không nhận
Xin mời bình chọn!

– Ngày 23/1/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Bắc Ninh – 01674541639. USB 32Gb của khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, hỏng, đã bị than thiệp (sửa chữa)  nhưng không thành công. Chúng tôi tiếp nhận và tiến hàng khôi phục. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *