Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1tb đánh rơi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1tb đánh rơi

Xin mời bình chọn!

– Ngày 16/1 /2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho bác Thiết – 0963698329. Ổ cứng Western 1Tb model: WD10EACS. Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng đánh rơi, đã bị can thiệp sửa chữa. Chúng tôi tiến hành xử lý và bàn giao lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *