Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/3/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – 0971832929. Ổ cứng Samsung 80Gb model: HD082GJ. Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác nhận ổ cứng bị hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu HD082GJ

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *