Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 500GB hỏng motor

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 500GB hỏng motor

– Ngày 27/2/2016 cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quảng – 0912209136. Ổ cứng di động Toshiba 500GB model: MK5076GUX. Hiện tượng ổ cứng di động không kết nối được với máy tính. Nguyên nhân ổ cứng hỏng motor. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu đươc khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.
cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Toshiba 500GB hỏng motor
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *