Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu máy tính Lenovo Ghost nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy tính Lenovo Ghost nhầm mất dữ liệu

– Ngày 19/2/2016 cứu dữ liệu máy tính Lenovo cho anh Du – 0913555292. Máy tính bị mất dữ liệu do trong quá trình ghost lại, khách hàng đã ghost nhầm lên ổ chứa dữ liệu D:\. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu máy tính Lenovo Ghost nhầm mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *